POSITIVE THURSDAYS
IT'S ALL ABOUT EDUCATION

"Dla mnie najważniejszą rzeczą jest granie dla ludzi" - Wywiad z Vibronics